Бази данни

 

     Порталът осигурява възможност за ползване на електронни ресурси и бази данни с научно-техническа информация. Достъпът е осигурен по IP адреса на компютрите, включени в мрежата на Инженерно-педагогически факултет и Колеж-Сливен.

           Подробно представяне и линк за достъп до базите данни, както и информация за други безплатни онлайн информационни ресурси, ще откриете на този адрес:

  

https://bazidanni.webnode.com/