Дарители

 

 

 

        Фондът на библиотеката постоянно се обогатява и от дарения, направени от  наши преподаватели и студенти, както и от известни институции, университети, съюзи, фондации, частни лица и др., подкрепящи науката и образованието.

 

Дарения от университети и различни организации: 

Технически университет – София

Русенски университет “Ангел Кънчев”

Университет по хранителни технологии – Пловдив

Бургаски свободен университет

Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Съюз на учените в България – клон Сливен

Програма “Темпус”

Център КСОУВО

TS Банк – Сливен

Фондация “Български институт за анализи и проучвания”

Техникум по механотехника “Н. Е. Жуковски” - Сливен

Организационен комитет на Юбилейна научна сесия “40 години Колеж-Сливен”

Издателство "Захарий Стоянов" - София

 

Дарения от преподаватели на ИПФ и Колеж-Сливен:

проф. дтн инж. Станимир Карапетков

проф. д-р инж. Милко Йорданов

проф. дтн инж. Николай Минчев

проф. д-р инж. Иванка Монева

проф. д-р инж. Андреас Хараламбус

проф. д-р Марина Николова

проф. дмн Гани Стамов

проф. д-р инж. Марианна Баева

проф. д-р инж. Пенка Генова

проф. дтн инж. Стефан Бъчваров

проф. д-р инж. Иван Антонов

проф. дпн инж. Боян Лалов

проф. дтн дикн инж. Николай Петров

проф. д-р инж. Божидар Бойчев

проф. дтн инж. Драгол Драголов

проф. д-р инж. Петко Нотов

проф. д-р инж. Александър Александров

доц. д-р инж. Веселин Янков

доц. д-р Цанко Узунов

доц. д-р инж.  Сашко Ламбов

доц. д-р инж. Михаела Топалова

доц. д-р инж. Господин Стефанов

доц. д-р Йордан Чобанов

доц. д-р инж. Ивелин Рахнев

доц. д-р инж. Димитър Няголов

доц. д-р инж. Георги Николов

доц. д-р инж.  Георги Кокеров

доц. д-р инж. Иван Статулов

доц. д-р Йордан Жечев

доц. д-р инж. Радостина Петрова

доц. д-р инж. Красимир Спиров

доц. д-р инж. Любен Прангов

доц. д-р Петър Хаджидобрев

доц. д-р инж. Живко Даскалов

доц. д-р инж. Венцислав Димитров

доц. д-р инж. Стоян Божков

доц. д-р Юрий Клисаров

доц. д-р Калина Белчева-Клисарова

гл. ас. д-р инж. Пламен Мъцински

ст. ас. инж. Димитър Биринджиев

ст. ас. инж. Димитър Ганев

ст. ас. инж. Красимир Дончев

ас. инж. Панайот Чобанов

инж. Дора Ненчева

 

Дарения от преподаватели на други университети:

проф. дтн инж. Венцеслав Тошков

проф. дтн инж. Филип Филипов

проф. дтн инж. Евгений Гиндев

проф. д-р инж. Николай Минчев

проф. д-р инж. Кънчо Коларов

доц. д-р инж. Георги Чобанов

доц. д-р инж. Валентин Цолов

доц. д-р инж. Ивайло Пандиев

доц. д-р инж. Веселин Григоров

доц. д-р Надежда Нанчева

доц. д-р инж. Невяна Танева

д-р инж. Георги Кардашев

 

Дарения от частни лица:

инж. Пею Михайлов Михайлов

инж. Върбинка Стоянова

инж. Цветанка Кръстева

Панайот Дограмаджиев 

Милка Казакова 

Панайот Чобанов

Дена Спиру

Михаил Стоянов Михайлов

 

             Библиотеката благодари на всички свои дарители - бивши и настоящи възпитаници на Инженерно-педагогически факултет и Колеж-Сливен, преподаватели, служители и приятели на библиотеката.

 

Снимки на част от колекциите, постъпили от дарения:  колекции