Често задавани въпроси


Имам ли право да ползвам услугите на библиотеката?

    

    Библиотеката обслужва предимно студенти, докторанти, щатни преподаватели и служители на ИПФ-Сливен и Колеж-Сливен. Хонорувани и пенсионирани преподаватели и служители ползват услугите на библиотеката само в читалнята.


Как мога да се регистрирам в библиотеката?

       Регистрацията се извършва в стая 215 на СУК. При записване трябва да представите следните документи:

            а/ за преподаватели и служители на ИПФ и Колеж – лична карта;

            б/ за студенти – лична карта, студентска книжка и снимка.


Заплаща ли се такса за ползване на библиотеката?

    

        Библиотеката не събира читателски такси. Достъпът до информация е напълно безплатен, както и извършваните устни справки, консултации и обучения за търсене на информация.


Какви услуги предлага библиотеката?

                                    

На своите потребители библиотеката предлага следните услуги :

  •         предоставяне на библиотечни документи за домашен прочит;
  •         ползване на документи в читалнята на библиотеката;
  •         справочни и информационни услуги;
  •         междубиблиотечно заемане;
  •         ползване на компютър и достъп до интернет;
  •         дистанционни услуги и др.

 

Повече информация за услугите:

https://biblioteka-ipf-kolej-sliven.webnode.com/uslugi/

 


Колко книги мога да заема за вкъщи и в какви срокове мога да ги ползвам?

 

         Преподавателите и служителите имат право да заемат за вкъщи не повече от 8 тома, а студентите - до 6 тома.

        Според Наредбата за запазване на библиотечните фондове, скъпи и ценни библиотечни документи като: ръкописи, архивни материали, редки публикации, справочни издания, дисертации, дипломни работи и др., както и библиотечни материали, получени по междубиблиотечно заемане, не се дават за домашно ползване.

        Срокът за ползване е: 5 месеца за преподаватели и 3 месеца за студенти. В зависимост от екземплярността и читателското търсене на някои документи, срокът може да бъде и по-кратък.


Каква е санкцията, ако загубя библиотечен документ?

 

          Когато читателят повреди заетия библиотечен документ до такава степен, че го направи негоден за ползване или не може да го върне, защото го е изгубил, или поради друга, независеща от него причина, той трябва да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр. Допуска се следната замяна: с друго издание на същото заглавие; с документ, който има равностойно съдържание; или с подвързано ксерокопие на книгата.


Мога ли да ползвам библиотеката, ако съм записан в курсове за следдипломно обучение?

 

         Да, имате право да ползвате всички необходими материали, но само в читалнята на библиотеката. Ако депозирате диплома за завършено образование, която да се съхранява при нас до завършването на курса, имате право да заемате и книги за домашно ползване.


Мога ли да ползвам библиотеката, ако съм студент в друг университет?

 

        Всички външни студенти, докторанти, преподаватели и специалисти ползват услугите на библиотеката само в читалнята.