Електронен каталог

 

 

Технически университет – София

Библиотечно-информационен център

Електронен каталог

lib.tu-sofia.bg/eoswebopac/opac

 

 

Библиотеката на "Факултет и Колеж-Сливен" започна присъединяване на библиографските си записи към електронния каталог на Библиотечно-информационния център на Технически университет - София. 

  •     Приоритетно се публикуват данни за книгите, издадени след 2000 год.
  •     До момента са включени над 3000 заглавия от библиотечния фонд на "Факултет и Колеж-Сливен".
  •     Нашите библиографски записи са означени с местоположение: ФК-Сливен. 
  •     Чрез каталога ще получите информация:
  •     За наличните заглавия в библиотеките на Технически университет - София;
  •     По местоположение на изданията - да изберете най-близката библиотека, която да посетите;
  •     Да се информирате с какъв брой налични екземпляри разполага библиотеката, както и с режима на тяхното ползване: само в читалня или достъпни за заемане за домашно ползване.

 

 

При проявен интерес към конкретни заглавия, които са налични в БИЦ на ТУ-София, можете да направите запитване дали изданията са на разположение и в нашата библиотека, посредством формуляра „Попитай библиотекаря”

https://biblioteka-ipf-kolej-sliven.webnode.com/obratna-vrzka/