Контакти

 

 

        Библиотеката се намира в сградата на Колеж-Сливен, на ІІ етаж и заема площ около 200 кв.м. Библиотечните фондове са разположени в две книгохранилища и читалня, в която се заема и литература за домашно ползване. Регистрацията на потребителите се извършва в стая № 215. 

 

Работно време с читатели:

от 08.30 ч. до 12.00 ч.

от 12.30 ч. до 16.00 ч.

/от понеделник до петък/

 

        Всеки последен петък от месеца библиотеката не обслужва читатели, съгласно чл.16 от Правилника на Библиотеката, приет и утвърден на Факултетен съвет от 11.10.2001 год.

 

Бул. "Бургаско шосе" № 59

 

За   контакти:                                                                 

Гр. Сливен, п.к. 8800

Бул. "Бургаско шосе" № 59

Библиотека

на "Факултет и Колеж - Сливен"

към Технически университет - София

 

Главен библиотекар 

и Връзки с обществеността:

маг. Ирена Соколова  

 Тел.: 0877 359 334

 Е-mail: biblioteka_tu_sliven@abv.bg          

 Skype: biblioteka_tu_sliven

 www.facebook.com/ biblioteka.tu.sliven/