Колекции

 

      

Страници от най-старата книга, притежание на библиотеката – учебник по физика, издаден през 1908 г., подарен от проф.д-р инж. Божидар Бойчев

 

           

Учебници и учебни пособия, издадени от наши преподаватели

 

Издания от научни форуми, годишници и др., съхранявани в библиотеката

 

    

Архив на дипломни работи и дисертации, защитени  от преподаватели,  студенти и докторанти

 

 

 

Каталози на текстилни предприятия, подарени от Панайот Дограмаджиев