Услуги

 

На своите потребители библиотеката предлага следните услуги:

 

1. Заемане на книги за дома.

 

       Право да  заемат книги за дома имат само студентите, преподавателите и служителите на Колеж и ИПФ.

         Външните лица се обслужват само в читалнята на библиотеката.

 

         Всички читатели ползват библиотеката след регистрация в заемната служба, за което са необходими следните документи:

           - за преподаватели и служители на ИПФ и Колеж-Сливен – лична карта;

           - за студенти – лична карта, студентска книжка и снимка.

 

 

 

 

        В зависимост от спецификата на библиотечните документи са определени и различни срокове за тяхното ползване – от 1 седмица до 3 месеца. За закъснение при връщането им, читателят дължи глоба.

        Според Наредбата за запазване на библиотечните фондове, скъпи и ценни библиотечни документи като: ръкописи, архивни материали, редки публикации, справочни издания, дисертации, дипломни работи и др., както и библиотечни материали, получени по междубиблиотечно заемане, не се дават за домашно ползване.

 


 

 

         2. Ползване на документи в читалнята на библиотеката.

         Обект на тази услуга са всички видове библиотечни документи – книги, периодични издания, ценни и редки издания и пр. 

Списък на периодичните издания

 

                        3. Справочни и информационни услуги.

         Извършват се : устни справки, информационно търсене, библиографски консултации. Библиотеката осигурява на своите потребители обучение, гарантиращо им не само достъп до информационните ресурси, но и придобиване на умения за тяхното ползване.

 

 

 

4. Междубиблиотечно заемане.

        На потребителите се предлага възможността да поръчват материали, притежание на други библиотеки в страната. Освен книги, могат да бъдат поръчвани копия на статии от периодични издания, както и копия на определени страници от дадено издание.           Още...

5. Копирни услуги.

        Извършват се от частна фирма, работеща с работното време на библиотеката.