Ресурси

 

 

 

 

    Потребителите на библиотеката се обслужват предимно с традиционни носители на информация - книги и периодични издания.

    За осигуряване на по-пълен достъп до полезна информация, предлагаме и фонд от електронни ресурси, достъпен чрез Интернет:

 

  • електронен каталог - информация за учебници и учебни пособия, налични в Библиотеката на ИПФ-Сливен и Колеж-Сливен;

  • електронна картотека, съдържаща подбрани заглавия по педагогическите дисциплини;     Вход

  • виртуална библиотека: от специализирани информационни портали и подбрани он-лайн ресурси: книги, списания, учебници, учебни пособия, справочници и др., представени в пълен текст;     Вход

  • достъп до онлайн бази данни, подробно представени на страница    "Бази данни"