Полезни връзки

 

 

 • Институции в областта на науката и образованието
 • Висши учебни заведения в България и по света: vuz
 • Библиотеки и информационни ресурси: biblioteki
 • Доставчици на научно-техническа информация: nit
 • Онлайн ресурси на свободен достъп https://mail.nacid-bg.net/bgnew/virtlib/virtlibbg-97.shtml
 • Open Access Webliography -  Подбрана библиография върху научни списания на свободен достъп  
 • The National Academies Press  - NAP публикува над 200 авторитетни книги годишно в областта на науката, инженерните науки и медицината. Текстовете се предлагат в електронен PDF формат. Хиляди от тези заглавия могат да се ползват безплатно (отделни глави или цялата книга), а други могат да се закупят.
 • Directory of Open Access Journals  - Указател на свободни, пълнотекстови, с научно съдържание списания. Обхванати са всички предмети и езици.    
 • Free Online Full-textArticles  - предоставя директни връзки към пълнотекстовото съдържание на над 7000 научни периодични издания на свободен достъп. Търсенето става чрез азбучен списък на изданията, като за всяко от тях е посочено дали е достъпно цялото съдържание или отделни броеве.   
 • Gateway for free e-journals  - 700 електронни списания на свободен достъп в следните тематични области – бизнес и мениджмънт, естествени науки, библиотечни и информационни науки, медии и комуникации, математика и инженерни науки, физика и социални науки и др. Търсенето може да се осъществи по ключова дума в заглавието или записите да се преглеждат по тема или по заглавие.
 • EZB - Elektronische Zeitschriftenbibliothek - Електронна библиотека от пълнотекстови научни списания във всички области на знанието, разработена от университската библиотека в Регенсбург и библиотеката на Техническия университет в Мюнхен. До момента съдържа 24 409 заглавия, от които 10 135 списания на свободен достъп. Сайтът има и английска версия. Може да се търси по заглавие, тема или ключова дума.
 • Българска виртуална библиотека
 • Виртуална библиотека на Русенски университет “Ангел Кънчев”  
 • SCIRUS for scientific information onlyScirus включва повече от 250 милиона Web страници, даващи възможност за бързо търсене по широк спектър дисциплини от областта на социалните, техническите и медицинските науки. Намира най – новите патенти, доклади, pre prints и статии от т. нар. peer-review списания, които други търсачки не индексират .  
 • Информация за докторанти: phd-center.bvu-bg.eu/
 • Къде да публикувате?   - Списък на български научни издания, реферирани в бази данни на световноизвестни информационни центрове