Проекти

 

По-важни проекти и инициативи, в които библиотеката е участвала:

 

  •         Уеб сайт на Библиотеката на ИПФ и Колеж-Сливен
  •         "Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност"
  •         “Биографичен алманах на преподавателите от ИПФ-Сливен”
  •         "Виртуална библиотека"
  •         „50 години Колеж-Сливен”
  •         „50 години педагогическо образование в Сливен”

 

 

Подробна информация ще откриете на този адрес:

 https://proekti.webnode.com/