Съобщение

16.11.2009 22:38

    Поради провеждане на годишна инвентаризация, библиотеката ще работи с намалено работно време. Обслужване на читатели ще се извършва само от 08.30 ч. до 12.00 ч.