Съобщение

06.12.2010 18:43

    От 06.12.2010 г. до 11.12.2010 г. библиотеката няма да обслужва читатели, поради годишна инвентаризация.