Подкрепете кампанията Get online week

Подкрепете кампанията Get online week

 

Oнлайн седмица в рамките на Дигиталната програма за Европа Печат

 

    В периода 26 – 30 март 2012 г. отделни теле-центрове, публични библиотеки, ИТК компании, образователни институции и хиляди жители на Европа, които не използват Интернет, ще се включат в стотици събития, семинари и много други мероприятия.
    
    Кампанията насърчава потребителите на компютри:
- да мотивират свои близки, които не ползват компютри, да се възползват от тази възможност;
Направете своя регистрация,
за да подкрепите инициативата

 

- да предоставят на онези, които сега започват да работят с компютър, полезни съвети на разбираем език.
 
    Участващите страни ще обърнат внимание на следните теми:
- първи клик – за хора, които не са работили с компютър;
- работни места онлайн – за безработни или хора с риск от безработица;
- електронно гражданство – за лица от малцинства и емигранти;
- трета възраст – за възрастни хора;
- жени онлайн – за жени, които са се върнали отново на работа;
- онлайн услуги (напр. банкови услуги) – за всички горепосочени групи.