Периодични издания

 

 

 

Библиотеката е абонирана за следните издания:

 

ВЕСТНИЦИ

Държавен вестник

Аз Буки

Дневен труд

Сливенски новини 

 

СПИСАНИЯ

Автоматика и информатика

Автотранспортна техника

Библиотека

Български счетоводител

Бюджетът

Електротехника и електроника

Енергетика

Инженеринг ревю

Инженерни науки / Техническа мисъл/

Камиони

Математика

Математика плюс

Математика и информатика

Машиностроене и електротехника

Наука

Network World

Образование

Образование и квалификация

Образование и специализация в чужбина

Педагогика

Посоки

PC Magazin + CD

PC World + CD

Computer + CD

Спорт и наука

Стратегии на образователната и научната политика

Текстил и облекло

Топлотехника за бита

Труд и право

Трудови отношения

Физика

Химия

Хранително-вкусова промишленост

Чуждоезиково обучение

 

    Всички вестници и списания са достъпни в читалнята на библиотеката. Електронните им версии може да разгледате от сайтовете на издателствата или във виртуалната ни библиотека :

https://sites.google.com/site/elektronniresursi/-spisania